Žmonės, turintys gilesnį supratimą apie finansinių sprendimų padarinius, gali geriau kontroliuoti savo finansus, taip sumažindami galimą stresą ir neigiamas finansines pasekmes. Dalijimasis žiniomis ir informacija gali būti svarbus žingsnis siekiant formuoti atsakingą požiūrį į pinigų valdymą ir skolų valdymą.

Čia rasite daug naudingos informacijos, kviečiame naudotis ir dalintis su kitais.

Naudingos nuorodos lietuvių kalba: 

 1. Rokas Keršys, Simona Deduchova. PERTEKLINIŲ SKOLŲ SPRENDIMAI. UŽSIENIO GERŲJŲ PRAKTIKŲ ANALIZĖ. 2023 – https://data.kurklt.lt/wp-content/uploads/2023/04/Pertekliniu-skolu-sprendimai-uzsienyje.pdf 
 2. Rokas Keršys, Simona Deduchova. SKOLŲ SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGA. 2022 –  https://data.kurklt.lt/wp-content/uploads/2023/04/Skolu-situacijos-Lietuvoje-apzvalga_KL-Simona-ir-Rokas_2022-12-16.pdf 
 3. Perteklinių skolų prevencija, parama ir reabilitacija – https://kurklt.lt/projektai/pertekliniu-skolu-prevencija-parama-ir-reabilitacija 
 4. Besirengiantys darbo rinkai – ilgesnis kelias link užimtumo – https://uzt.lt/naujienos/8/besirengiantys-darbo-rinkai-ilgesnis-kelias-link-uzimtumo:134 
 5. Minimalių vartojimo poreikių dydis – https://www.tagidas.lt/savadai/9037/ 
 6. Ar užtikrinama, kad antstoliams ir notarams pavestos valstybės funkcijos būtų vykdomos efektyviai? – https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/23971/ar-uztikrinama-kad-antstoliams-ir-notarams-pavestos-valstybes-funkcijos-butu-vyk 
 7. NACIONALINIO SKURDO MAŽINIMO ORGANIZACIJŲ TINKLO SIŪLYMAI DĖL ĮSISKOLINIMŲ NAŠTOS MAŽINIMO – https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/NSMOT-ra%C5%A1tai-ir-si%C5%ABlymai/2022-metai/NSMOT-si%C5%ABlymai-d%C4%97l-%C4%AFsiskolinim%C5%B3-2022-02-22.pdf 
 8. Atviri duomenys kurs pridėtinę vertę valstybei ir verslui – https://www.stat.gov.lt/home/-/asset_publisher/lbrXvLVHX2ln/content/atviri-duomenys-kurs-pridetine-verte-valstybei-ir-verslui 
 9. Lietuvos bankas. Namų ūkių skola – https://www.lb.lt/lt/namu-ukiai-skola 
 10. Lietuvos bankas. Statistikos duomenų iliustracijos – https://www.lb.lt/lt/statistikos-duomenu-iliustracijos 
 11. Lietuvos bankas. Namų ūkių apklausos apžvalga. 2022 –  https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/38706_1a343c26a8dbf401d3fff8967ea453c9.pdf 
 12. Lietuvos bankas. Atsakingojo skolinimo nuostatai: stiprinamas skolininkų atsparumas nepalankiems palūkanų pokyčiams – https://www.lb.lt/lt/naujienos/atsakingojo-skolinimo-nuostatai-stiprinamas-skolininku-atsparumas-nepalankiems-palukanu-pokyciams 
 13. Lietuvos bankas. Vartojimo kredito davėjai – https://www.lb.lt/lt/vartojimo-kredito-davejai-1#ex-1-5 
 14. Lietuvos bankas. Tarpusavio skolinimo platformos – https://www.lb.lt/lt/tarpusavio-skolinimo-platformos#ex-1-4 
 15. Materialiniai nepritekliai. Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (2022 m. leidimas) – https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-pajamos-ir-gyvenimo-salygos-2022/gyvenimo-salygos/materialiniai-nepritekliai 
 16. Įsiskolinimas ir galimybė patenkinti įprastinius poreikius. Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (2022 m. leidimas) – https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-pajamos-ir-gyvenimo-salygos-2022/namu-ukiu-pajamos/isiskolinimas-ir-galimybe-patenkinti-iprastinius-poreikius 
 17. Kas yra pirminė teisinė pagalba? – https://vgtpt.lrv.lt/uploads/vgtpt/documents/files/Teisin%C4%97s%20konsultacijos%20(pirmin%C4%97%20teisin%C4%97%20pagalba).pdf 
 18. Antstoliai: skolų reikalavimo „karantinas“ baigėsi – https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=2938 
 19. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-01-01) – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424561/rqDmNSbnZl 
 20. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. 736 straipsnis. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis – https://www.infolex.lt/ta/77554:str736# 
 21. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-01-01)  – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.60193/YnPPyMEuUE 
 22. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 
 23. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-12-01) – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390016/eAkcXLgxCE 
 24. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15110 
 25. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. 22 straipsnis.  Bedarbiai, kiti darbo ieškantys asmenys ir darbo rinkai besirengiantys asmenys – https://www.infolex.lt/ta/364878:str22 
 26. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Suvestinė redakcija (2022-03-23 – 2023-12-31) – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630/asr 
 27. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/038b34f2f8b011ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=faairg7kq 
 28. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl Socialinės aprėpties didinimo 2020–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/63d84ec2236911ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=32wfbk9i 
 29. LIETUVOS RESPUBLIKOS OFICIALIOSIOS STATISTIKOS ĮSTATYMO NR. I-270 PAKEITIMO ĮSTATYMAS. 2022 07 19 – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f79dd2d00c1711edb4cae1b158f98ea5 
 30. Valstybės įmonė Registrų centras. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e5ddea0fd5c11e796a2c6c63add27e9 
 31. Valstybinė mokesčių inspekcija. Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą – – https://www.vmi.lt/evmi/prasymas-isdestyti-atideti-mokesciu-ar-baudu-sumokejima?inheritRedirect=true 
 32. Pajamos, vartojimo išlaidos, gyvenimo sąlygos – https://osp.stat.gov.lt/pajamos-vartojimo-islaidos-gyvenimo-salygos 
 33. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas. SKURSTANČIŲ ŽMONIŲ ĮSISKOLINIMŲ IR JŲ PRIVERSTINIO IŠIEŠKOJIMO PER ANTSTOLIUS PROBLEMA LIETUVOJE. 2016 – Skurstančių-žmonių-įsiskolinimų-ir-jų-priverstinio-išieškojimo-per-antstolius-problema-Lietuvoje.pdf (smtinklas.lt)
 34.  ŠILUMOS TIEKIMO BENDROVIŲ 2021 METŲ ŪKINĖS VEIKLOS APŽVALGA. VARTOTOJŲ SKOLOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ. 2022 Nr.2.Rugsėjis – https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/09/53814-LSTA-Silumine-technika-2022-Nr2.pdf 
 35. Kai piniginė tuščia – tenka skolintis: bankai pastebi niūrią tendenciją – https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kai-pinigine-tuscia-tenka-skolintis-bankai-pastebi-niuria-tendencija-1089157 
 36. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. SOCIALINĖS PARAMOS IŠMOKŲ NEPAĖMIMO TYRIMAS: ES TAIKOMŲ METODIKŲ APŽVALGA IR PRITAIKYMAS LIETUVOJE.2020 – https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/darbas/darbo-rinka/TYRIMAI/I%C5%A1mok%C5%B3%20nepa%C4%97mimo%20ataskaita_2020_05.pdf 
 37. Užimtumo pokyčiai padeda greičiau grįžti į darbo rinką – https://uzt.lt/naujienos/8/uzimtumo-pokyciai-padeda-greiciau-grizti-i-darbo-rinka:102 
 38. Antstoliai: ką apie juos reikėtų žinoti turintiems skolų – https://finanpa.com/antstoliai-ka-reiketu-zinoti/
 39. Skolos spąstai – https://www.caritas.lt/news/skolos-spastai

Naudingos nuorodos anglų kalba: 

 1. Tackling causes of over-indebtedness in the EU consumer credit market – https://www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2022/03/CDD-consumer-credit-directive-rootcause-overindebtedness.pdf 
 2. Debt and Overindebtedness: Psychological Evidence and its Policy Implications – https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sipr.12074
 3. Reflection paper on the social dimension of Europe – https://commission.europa.eu/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_en 
 4. The European Pillar of Social Rights in 20 principles – https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1606&langId=en 
 5. Jungtinių tautų organizacijos darnaus vystymo tikslai (DVT). THE 17 GOALS (SDGs) – https://sdgs.un.org/goals 
 6. LEurofound (2020), Addressing household over-indebtedness, Publications Office of the European Union, Luxembourg – https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2019/addressing-household-over-indebtedness 
 7. Euro Area Households Debt To GDP – https://tradingeconomics.com/euro-area/households-debt-to-gdp 
 8. Over-indebtedness and poverty:  Patterns across household types and policy effects by Sarah Kuypers and Gerlinde Verbist. 2022 – https://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp420en.pdf 
 9. Financial indebtedness and suicide: A 1-year follow-up study of a population registered at the Swedish Enforcement Authority – https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00207640211036166 
 10. Insolvency syndrome: when over-indebtedness affects health and well-being – https://www.finance-watch.org/insolvency-syndrome-when-over-indebtedness-affects-health-and-well-being/ 
 11. Adrian Alter, Alan Xiaochen Feng, and Nico Valckx. Understanding the Macro-Financial Effects of Household Debt: A Global Perspective. 2018 – https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2018/wp1876.ashx 
 12. The noose of debt – LITHUANIANS FACE INHUMANE DEBT RELIEF SYSTEM https://www.caritas.eu/lithuanians-face-inhuman-debt-relief-system/?fbclid=IwAR1Fj0bAwVscNTdUVhbUEeRECq0hwyJADsQ6ghALpjPk8B9rsNsb6zPyq78

Asmeninių finansų valdymas:

 1. Asmeniniai finansai – https://www.lb.lt/lt/asmeniniai-finansai 
 2. Asmeninė infliacijos skaičiuoklė – https://www.lb.lt/lt/ospstats/calculator
 3. Finansinis raštingumas tvarumo srityje – Į TVARUMĄ ORIENTUOTOS INVESTICIJOS, PASKOLOS, DRAUDIMAS AR PENSIJOS. KĄ TURITE ŽINOTI? (europa.eu)
 4. FINANSINIS RAŠTINGUMAS – KAM JIS REIKALINGAS? – http://mokslolietuva.lt/2021/08/finansinis-rastingumas-kam-jis-reikalingas/
 5. Atlik testą – įsivertink asmeninio finansinio raštingumo srityje – Lietuvos bankas: investicinių žinių testas (typeform.com)
 6. 5 Geriausios asmeninių finansų planavimo programėlės – https://finanpa.com/asmeniniu-finansu-planavimo-programeles/  
 7. Trys finansinio raštingumo patarimai rengiant vaikus į mokyklą – https://www.lb.lt/lt/naujienos/trys-finansinio-rastingumo-patarimai-rengiant-vaikus-i-mokykla 
 8. FINANSINĖS PASLAUGOS –  https://www.vvtat.lt/veiklos-sritys/vartojimo-paslaugos/finansines-paslaugos/85
 9. Lietuvos bankas imasi lyderystės finansinio raštingumo ugdymo srityje – https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-imasi-lyderystes-finansinio-rastingumo-ugdymo-srityje
 10. Lietuvos bankas. Pasitenkinimo finansinėmis paslaugomis apklausa: ką gyventojai sako apie vartojimo kreditus? – https://www.lb.lt/lt/naujienos/pasitenkinimo-finansinemis-paslaugomis-apklausa-ka-gyventojai-zino-apie-vartojimo-kreditus 
 11. Efektyvus taupymas: kaip patobulinti savo finansus – https://finanpa.com/taupymas/  
 12. Supraskite pinigų funkcijas: asmeninis finansinis gidas – https://finanpa.com/pinigu-funkcijos/
 13. PASAULIO BANKO DIAGNOSTINĖ APŽVALGA – https://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/finansines-paslaugos/pasaulio-banko-diagnostine-apzvalga/87 
 14. Svarbiausia informacija apie asmeninį finansų planavimą – https://finanpa.com/finansu-planavimas/
 15. Subjektai, neturintys teisės Lietuvoje teikti finansines (įskaitant investicines) paslaugas – https://www.lb.lt/lt/subjektu-sarasas 
 16. Nelegalias finansines paslaugas siūlančios interneto svetainės – https://www.lb.lt/lt/nelegalias-finansines-paslaugas-siulancios-interneto-svetaines