Teisinė pagalba

Kas tai?

Kai reikia teisininko patarimo ar pagalbos, tokią paslaugą galite gauti ir nemokamai. Nemokamą teisinę pagalbą Lietuvoje teikia valstybė, taip pat Vilniaus universiteto teisės klinika ir Mykolo Romerio universiteto iniciatyva „Teisė kiekvienam“.

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
https://vgtpt.lrv.lt/

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas kiekvienam teisėtai Lietuvoje ir kitose ES valstybėse gyvenančiam asmeniui suteikia teisę į nemokamą pirminę teisinę pagalbą (teisinę konsultaciją).

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ir neprivalo deklaruoti savo pajamų ir turto. Valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų pirminės teisinės pagalbos ir mediacijos išlaidų.

1 valandos konsultacija

Savivaldybės administracijos tarnautojai, darbuotojai, taip pat advokatai (advokatų padėjėjai) ar specialistai iš viešųjų įstaigų, su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi sutartį, asmeniškai patars, kaip išspręsti ginčą be teismo, informuos apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, pakonsultuos, padės parengti valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtus dokumentus (išskyrus dokumentus teismams), o taip pat taikos sutartį ir užpildyti antrinės teisinės pagalbos prašymą.

Pirminė teisinė pagalba Jums turi būti suteikta iš karto. Jei tokios galimybės nebus, Jums bus pranešta apie kitą priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo Jūsų kreipimosi.

Kam teikiama?

Pirminė teisinė pagalba Jums bus suteikta, jei:

• esate Lietuvos Respublikos pilietis;

• esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;

• teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje;

• turite teisę gauti pagalbą pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

Specialistas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą, jei:

• Jūsų reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti;

• tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;

• akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;

• kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Antrinę teisinę pagalbą teikia advokatai ir ši pagalba apima dokumentų rengimą, gynybą ir atstovavimą teismuose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais. Nors egzistuoja situacijos, kai valstybė apmoka 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų nepaisant pareiškėjo pajamų ir turto, vis dėlto dažniausiai ši antrinė pagalba suteikiama tik tiems asmenims, kurių pajamos nesiekia tam tikrų pajamų. Yra du teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė. Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi Metinėje pajamų ir turto deklaracijoje antrinei teisinė pagalbai gauti ir Jūsų prašyme pateiktus duomenis. Dėl valstybės finansuojamo advokato paskyrimo kreipkitės į savivaldybei priskirtą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu, kurį Jums padės užpildyti pirminės teisinės pagalbos specialistas.

Neteisminė mediacija yra trečiasis būdas, kurį suteikia valstybė Jūsų interesams ginti. Mediacija – tai civilinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Mediacija gali būti vykdoma, kai bent viena iš ginčo šalių turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Norint kilusį ginčą spręsti mediacijos būdų, Jums reikia parašyti prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, kurį padės parengti pirminės teisinės pagalbos specialistas. Tarnyba sprendimą dėl mediacijos vykdymo priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos. Prašymą patenkinus, bus paskirtas mediatorius, kuris ir padės užtikrinti taikų ginčo sprendimą.

Visa informacija apie tai kur, kam ir kaip teikiama valstybės garantuojama teisinės pagalba yra svetainėje https://vgtpt.lrv.lt/ 

VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA

http://www.teisesklinika.lt 

Vilniaus universiteto Teisės klinika teikia nemokamą teisinę pagalbą nuo 1998 m. Taip pat klinika teikia ir valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą. Konsultantai asmeniškai patars, kaip išspręsti ginčą, informuos apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, padės parengti reikalingus dokumentus. Klinika specializuojasi sutarčių, šeimos, darbo ir socialinės apsaugos, intelektinės nuosavybės, ginčų sprendimų, mokesčių ir viešosios teisės srityse. Neatsižvelgiant į gaunamas pajamas ar turimą turtą, teisinės konsultacijos yra teikiamos visiems Vilniaus miesto gyventojams, socialiai pažeidžiamiems fiziniams asmenims, taip pat nevyriausybinėms organizacijoms ir jauno verslo, startuolių kūrėjams, Vilniaus universiteto darbuotojams ir studentams. Teisės klinika gali atsisakyti teikti teisinę pagalbą, jei interesantas piktnaudžiauja savo teisėmis, nori reikšti nepagrįstus reikalavimus.

Klinikoje konsultuoja vyresniųjų kursų Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentai. Paslaugų kokybę padeda užtikrinti praktikos grupių kuratoriai – profesionalūs advokatai, teisininkai, VU Teisės fakulteto mokslo darbuotojai.

Norėdami pasinaudoti nemokama teisine pagalba, užduokite klausimą internetu (spauskite čia), susisiekite su VU Teisės klinikos konsultantu per „Skype“ (vaizdo konsultacijai būtina išankstinė registracija, spauskite čia) arba užsiregistruokite į gyvą susitikimą biure Vilniuje (spauskite čia)

Teisės kliniką įsteigė ir ją globoja Vilniaus universitetas, advokatų kontora ,,Ellex Valiunas“ bei Vilniaus universiteto Studentų atstovybė.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA

https://teisekiekvienam.mruni.eu/

Mykolo Romerio universiteto iniciatyva „Teisė kiekvienam“ teikia nemokamą teisinę pagalbą nuo 2019 metų. Konsultacijas teikia patyrę teisininkai – Mykolo Romerio universiteto teisės mokyklos dėstytojai, daugeliu atveju – advokatai, žinomi savo sričių specialistai.

Dėstytojų kartu su studentais teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba apima teisinės informacijos suteikimą, teisines konsultacijas, teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, atskirų procesinių dokumentų, rengimą (išskyrus antrinę teisinę pagalbą), patarimų dėl ginčo sprendimo be teismo suteikimą, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Savo klausimą galite pateikti registracijos formoje (spauskite čia).

Šaltinis: Nemokama teisinė pagalba (manoteises.lt)

Žemiau rasite sąrašą kontaktų, teikiančių pirminę teisinę pagalbą savivaldybėse.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *