Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas kiekvienam teisėtai Lietuvoje ir kitose ES valstybėse gyvenančiam asmeniui suteikia teisę į nemokamą pirminę teisinę pagalbą (teisinę konsultaciją).

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ir neprivalo deklaruoti savo pajamų ir turto. Valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų pirminės teisinės pagalbos ir mediacijos išlaidų.

1 valandos konsultacija

Savivaldybės administracijos tarnautojai, darbuotojai, taip pat advokatai (advokatų padėjėjai) ar specialistai iš viešųjų įstaigų, su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi sutartį, asmeniškai patars, kaip išspręsti ginčą be teismo, informuos apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, pakonsultuos, padės parengti valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtus dokumentus (išskyrus dokumentus teismams), o taip pat taikos sutartį ir užpildyti antrinės teisinės pagalbos prašymą.

Pirminė teisinė pagalba Jums turi būti suteikta iš karto. Jei tokios galimybės nebus, Jums bus pranešta apie kitą priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo Jūsų kreipimosi.

Žemiau rasite sąrašą kontaktų, teikiančių pirminę teisinę pagalbą savivaldybėse.

Pirminė teisinė pagalba pagal teritoriją